NID 2021 Toppers from DQ Labs


 • Prerana Kaushik
  Rank - 4

 • Sanskriti S Maity
  Rank - 7

 • Lakshya K
  Rank - 7

 • Sai Niveditha M
  Rank - 10

 • Ananya Mehandale
  Rank - 13

 • Harshavardhan P
  Rank - 17

 • Pragya Agarwal
  Rank - 18

 • Anika Chouhan
  Rank - 19

 • Imaan Jahan
  Rank - 23

 • Minnati Sharma
  Rank - 32

 • Vedang Supatkar
  Rank - 36

 • Radhika R
  Rank - 51

Real Time Web Analytics