NIFT 2021 Toppers from DQ Labs


 • Pragathi
  Rank - 22

 • Neeraja
  Rank - 35

 • Anika Shim
  Rank - 37

 • Madhumitha
  Rank - 55

 • Rachitha Ballal
  Rank - 84

 • Aviva Muddappa
  Rank - 107

 • Sheryl Thomas
  Rank - 144

 • GN Nivedhana
  Rank - 145

 • Srinidhi Rajesh
  Rank - 154

 • Natasha D Souza
  Rank - 165

 • Dhriti Verma
  Rank - 166

 • Lakshya K
  Rank - 179

 • Beathrice Roy
  Rank - 229

 • Anuya Karangale
  Rank - 257

 • Rethika Ravi
  Rank - 288

 • Melinda Poorani
  Rank - 331

 • Pavithra
  Rank - 332

 • Sathvika Muthukumar
  Rank - 365

 • AP Sanjeevini
  Rank - 429

 • Taruna Balamurugan
  Rank - 516

 • Sanjana B
  Rank - 521

 • Akshay V
  Rank - 577

 • Varsha Satheesh
  Rank - 607

 • Sarah Mariam Thomas
  Rank - 645

 • Diya Hegde
  Rank - 716

 • Krishivardhani G
  Rank - 751

 • Madhav Umashankar
  Rank - 760

 • Krishna Priyan
  Rank - 793

 • Supraja Vaidoorya K
  Rank - 793

 • Alen Biju Varghese
  Rank - 865

 • Aparna S Nair
  Rank - 876

 • Neha Santhosh
  Rank - 954

 • D K Shree Kavya
  Rank - 963

 • Lokesh Kumawat
  Rank - 975

Real Time Web Analytics