Live Interactive Online Classroom

Announcement: DQ Labs Live Interactive Online Class details are available here

 • Live Interactive Classes with expert faculty
 • Personalized Mentoring and Study Strategy
 • Convenient Timings
 • With Intuitive online study material
 • Mock Tests, Past Year Question Papers, Topic wise tests
 • Clarify your doubts
 • College selction guidance
 • Parent Teacher Meeting

DQ Labs NID & UCEED Selected Students


 • Aanchal A Das
  NID (UG) 2020

 • Ahona Mukerjee
  NID (UG) 2020

 • Anusha Kasi
  NID (UG) 2020

 • Anusha Rajesh
  NID (UG) 2020

 • Dhriti Verma
  NID (UG) 2020

 • Mridula Jagan
  NID (UG) 2020

 • Nidhi L Rao
  NID (UG) 2020

 • Nikita Dhamija
  NID (UG) 2020

 • Shruti Sri Ravi
  NID (UG) 2020

 • Sriya S Vedarth
  NID (UG) 2020

 • Suhan Manoj
  NID (UG) 2020

 • Tanvi Patravali
  NID (UG) 2020

 • Vaidehi Vikas Shirsath
  NID (UG) 2020

 • Vibha Aravind
  NID (UG) 2020
Real Time Web Analytics